Skolan måste få lugn och ro!

Under den gångna mandatperioden har skolorganisationen i Örebro kommun varit något av en lekstuga där olika experiment med kort varsel har beslutats och verkställts. Detta utan att konsekvensbedömningar eller framtidsplaner presenterats. WUC har lagts ner. Engelbrektsskolan har flyttats. Rudbeck har omstöpts. Virginska har omstrukturerats för att bara nämna några exempel.

All denna experimentlusta från den politiska majoriteten (s, kd, c) har gjort att det skapats en stor oro såväl i personalleden som bland eleverna. Olika demonstrationer på stadens gator har blivit mera flitigt förekommande. Därtill har förskoleupproret skapats bland pedagogar som fått nog av den taffligt skötta politiken.

Miljöpartiets budskap har under hela denna resa varit att sitta still i båten. Med lite tålamod och med lite strategiskt tänkande så rider vi ut de flesta saker som kan inträffa. Elevkullar kommer och går och ibland kan det menar vi vara bra att ha överkapacitet i systemet för att vi ska kunna utveckla oss själva i väntan på elevtopparna. Vi har också sagt att kommunen behöver en skolkommission som tänker längre än vad näsan räcker på en politisk majoritet. En skolkommission kan med fördel vara sammansatt av politik, fack, näringsliv och andra personalföreträdare.

Vi är just nu av stort behov av lugn och ro i organisationen. Vi behöver en långtidsvision för skolan och vi behöver framförallt inte en massa populism i skolpolitiken. För skolans, elevernas och personalens bästa.

Nu kör vi!!

Nu är det dags. Nu startar vi på allvar. Nu är det valrörelse. De gröna vindarna från EU-valet verkar hålla sig kvar hos svenskarna, men vi minns att val alltid avgörs på valdagen. Inte desto mindre så är det i år det ska ske. Är du en som liksom jag gärna ser en grön valframgång så ber jag dig att kolla av med grannar och vänner. Ju fler som får reda på att vi är många gröna som vill framåt, ju fler kommer också att ta en grön valsedel i september! Nu kör vi!!

Nobelbanan måste börja byggas nu!

Idag presenterar Miljöpartiets riksorganisation nästa stora järnvägsprojekt. Tanken är att få ner restiden mellan Stockholm och Oslo till hälften d v s tre timmar. Vi är många som har kämpat hårt för att få till stånd detta projekt i ett mera officiellt sammanhang. Dessutom är det helt rätt. Om vi ska ta nästa steg i samverkan mellan de stora städerna utefter stråket d v s Västerås, Örebro och Karlstad så är en upprust och en nybyggnation av järnvägen ett måste.

Många aktörer har bromsat projektet och jag kan tänka mig att flygbranchen inte ser med blida ögon på den ökade konkurrensen på sträckan Stockholm-Oslo. Inte desto mindre. Om vi menar allvar med klimatåtgärder och om vi vill förbättra förutsättningarna för pendling mellan städer så är Nobelbanan en självklarhet.

 

Några enkla reflektioner i samband med förslaget: 1. Det är alldeles för krångligt att bygga järnväg i Sverige. Järnvägslagen måste ses över så att vi kan möta framtiden snabbare. 2. I en framtid med Nobelbanan så blir troligen Karlskoga ett möjligt stopp. Detta öppnar självklart upp för att rusta upp den befintliga banan mellan Degerfors-Karlskoga-Nora för att få en ökad lokalpendling. 3. Vi kan inte bara bygga nytt, eller bara rusta. De båda åtgärderna går hand i hand.

Nu kör vi!

Vallistorna är fastställda!

Vid en medlemsstämma med Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun fastställdes under måndagskvällen de två valsedlarna för val till Örebro kommunfullmäktige 2014.

iafredrikosloliten_0

– Vi går till val på en valsedel per valkrets med starka och kunniga kandidater med ett delat ledarskap i toppen. Vi har stort förtroende för båda våra nuvarande oppositionsråd och övriga kandidater. Vi ser fram emot en kompetent och driftig kommunfullmäktigegrupp som kommer att driva de gröna frågorna, säger Per Folkeson från Örebro lokalavdelnings listvalberedning.

– Jag tackar för medlemmarnas förtroende att få vara förstanamn på partiets valsedel för södra valkretsen, säger Ia Malmqvist, kommunalråd i opposition för Miljöpartiet. Det finns mycket att ta itu med i Örebro kommun efter valet och vi i Miljöpartiet är beredda att sätta igång direkt, fortsätter Ia Malmqvist.

– Jag är också väldigt tacksam över att få förtroendet att vara toppkandidat, säger Fredrik Persson, kommunalråd i opposition för Miljöpartiet. Det här kommer att bli en viktig och rolig valrörelse och Miljöpartiet har medvind. Örebro och Sverige är i stort behov av grön politik, avslutar Fredrik Persson

Nu får det vara nog!

Idag har en konferens hållits i Örebro. Konferensen samlade en stor mängd förskolepersonal från olika delar av kommunen. På konferensen fanns också den högst ansvarige politikern för skolfrågor i Örebro kommun, Thomas Esbjörnsson (S). Under konferensen valde två ur personalen att ställa sig upp och berätta om sina arbetsförhållanden. De berättar om personalbrist tunga arbetsförhållanden och hur de får trixa sig fram i livet. Se själva på filmen nedan.

Förskoleupproret

Thomas Esbjörnsson väljer då att gå upp på scenen och försöker att tysta sina kritiker. Han väljer alltså att försöka stoppa det fria ordet. Han vägrar att ta emot deras budskap vare sig i muntlig eller skriftlig form och menar att han är utsatt för en kupp. En kupp som grundar sig i en protest mot den politik han företräder.

Detta är symptomatiskt för den styrande majoriteten i Örebro. Man bedriver en mycket vinglig politik med stora brister i de långa perspektiven. Man vägrar att lyssna på medborgarna. Eller jo, man erbjuder sig att lyssna, men man hör inte. Precis som i dialogen om gatuöppningar så bryr man sig inte om vad örebroarna tycker.

Någonstans så trodde jag att en mandatperiod i opposition skulle ha lärt sossarna att man måste lyssna på de människor man ska företräda om man inte ska förlora sin trovärdighet. Thomas Esbjörnssons agerande i skolfrågorna som präglats av omflyttar och nerläggningar är lika oproffsiga som Björn Sundins trafikstrategier.

Om ett år har vi möjlighet att avsätta kommunledningen. Nu får det vara nog!!!

Vi borde sänka hyrorna istället för att öka dem i vissa stadsdelar

Den politiska majoriteten (s, kd och c) hade till dagens möte med ÖBO:s styrelse lagt fram ett förslag som de kallade för Poängen. Förslaget hade man förhandlat fram tillsammans med hyresgästföreningen. I korthet går det ut på att alla lägenheter ska poängsättas utifrån standard, byggår och läge och sedan ska hyran sättas utefter denna poäng.

Resultatet av förslaget var att samtliga lägenhetshyror skulle höjas utöver ordinarie höjning. Visserligen så skulle de som ligger i olika områden av kommunen inte höjas i så snabb takt varför man argumenterade för att det då borde kallas för en sänkning. Omställningen skulle göras under den kommande tioårsperioden.

Jag menar att förslaget är tokigt utifrån ett antal olika parametrar. Naturligtvis så är det så att olika lägenheter är olika mycket värda. Vad som i förslaget inte hade tagits ställning till i så stor omfattning var läget. Detta trots att ÖBO:s hyresgäster via en enkät sagt att just läget borde spela en oerhört central roll i poängsättningen. Jag menar därför att läget borde vara värt mer i bedömningen. Jag menar att det vore rimligt att om några ska få betala mer så borde andra faktiskt få en sänkt hyra och betala mindre. Ska vi orka med att göra renoveringar i våra stora bostadsområden utan att hyresgästerna ska behöva gå från sitt boende så måste deras utgångshyra vara lägre så att en renoveringskostnad kan läggas in och poängsättas till en lite ökad hyra. För självklart ska en helt nyrenoverad lägenhet kunna kosta lite mer än en orenoverad. Men ska systemet fungera så måste vi nu börja sänka hyrorna för vissa målgrupper som bor en bit ut från centrum och som har en orenoverad lägenhet. Sänkningen måste vara verklig så man får mera pengar i plånboken och inte som majoriteten och hyresgästföreningen vill, att man höjer för alla men för några i mer långsam takt.

Ja, det innebär att de som bor i fina lägenheter i centrala lägen kommer att få betala mer. Men bor man centralt så har man troligen inte så höga resekostnader till jobb eller fritidsaktiviteter. Vi måste se på den totala ekonomin menar jag.

Jag tror detta är en viktig väg att gå om vi ska kunna lyfta våra miljonprogram och stora bostadsområden både standardmässigt men också när vi behöver göra stora klimatrenoveringar för att få ner energiåtgången. Ska Poängen ha någon verklig poäng in i framtiden så måste man tillbaka till ritbordet och tänka om. Man måste också involvera alla hyresföretag i Örebro så att man får en konsekvensbedömning av hyresnivåer, flyttströmmar etc.

Örebro har en ganska låg total hyresnivå. Det är bra. Det gör oss attraktiva som stad och placerar oss på kartan. Ett omfördelningssystem måste kunna fungera för alla och det måste löna sig att bygga nytt. Jag tror att en vidareutvecklad Poäng skulle kunna möjliggöra allt detta. Men just nu finns det mycket kvar att göra. Framförallt då det gäller att faktiskt sänka hyrorna för de som behöver det.

Idag lyckades en samlad opposition återremittera ärendet för ett omtag. Jag hoppas att majoriteten såväl som hyresgästföreningen är beredda till ett verkligt omtag. För just nu duger det inte. Det behöver inte alltid vara så att alla ska betala mer.

Sossarna gör Örebro till en ohållbar kommun med mera bilar och mindre kvalitet

När kommunen skickar ut en fråga så brukar de närmast berörda örebroarna och några till svara. Det kan handla om en detaljplan eller en bussomläggning. Kommunen brukar se det som bra om 30 personer svarar och en succé om man får 100 inspel.

När kommunens majoritet (s, kd och c) gick ut med förslaget om att öppna mellan 80-100 cykel och gångvägar för biltrafik så blev gensvaret enormt. 2800 (!) svar har inkommit. De flesta djupt negativa till själva förslaget. Många har engagerat sig djupt och skrivit ganska långa och mycket sakliga kommentarer. I den bästa av världar så skulle man ju då kunna tro att en kommunledning som vill företräda sina medborgare faktiskt lyssnar på alla dessa synpunkter. Att man tar till sig att människor inte vill ha genomfartstrafik utanför sina fönster och att människor värnar sina närmiljöer där barn leker och människor umgås.

Icke! Istället så skiter man i princip faktiskt helt och hållet i att så många synpunkter kommit in. Ansvarig politiker Björn Sundin (s) uttalar istället i radio att det visst kommer att öppnas gator och att en ny process med att skriva detaljplaner på en del ställen nu startar. Ja just det. Man inser i alla fall att det nog inte går att bara släppa på, på sina håll, medans på andra håll kan vi nog se fram emot genomfartstrafik inom ett år.

Att skriva en detaljplan innebär att man för överskådlig framtid skriver fast att en gata är just en bilgata. Det innebär alltså ytterligare en cementering i ett ohållbart samhälle byggt för att bilar ska köra genom bostadsområden. Och just det ja… I vanliga fall när man skriver en detaljplan så yttrar sig bara ett trettiotal människor om ens det. För vilka av er vet vilka detaljplaner som just nu är på gång? Nä, just det….

Om miljöpartiet sitter med i en styrande majoritet efter valet så kommer vi att vända på denna process. Vi kommer att lyssna på alla er som vill ha lugna boendemiljöer och mindre biltrafik i er vardag. Punkt!

Det kostar att satsa på skolan! Men det är värt det!

Hösten 2013 börjar smyga sig på. Sommaren har varit vilsam och relativt fri från stora politiska kontroverser. Inte desto mindre bekymmersamt blir det då att mötas av beskedet att Örebro kommuns kommunala gymnasieverksamhet står på knäna. Beskedet är inte överraskande, men ändå katastrofalt.

Den socialdemokratiska kommunledningen har metodiskt och mycket målmedvetet malt ned all struktur och en stor del av den framåtanda som funnits i den kommunala gymnasieskolan. Besparingskampanjer och skolnerläggningar har duggat tätt hitintills under mandatperioden. Detta i kombination med ett bristande ledarskap som såväl skolpersonal som fack vittnar om gör att det nu behövs ett rejält omtag. Miljöpartiet har försökt dra vårt strå till stacken. Vi har föreslagit att en skolkommission bildas för att sätta en långsiktig vision i kommunen. Detta har röstats ner. Vi har föreslagit att lönenivåerna till lärarna ska höjas. Även detta har röstats ner. Vi har föreslagit att man ska satsa på den kommunala skolan istället för att flytta runt och lägga ner. Även detta förslag fick nobben.

Kvar finns nu en kommunal gymnasieskola utan klar målbild att presentera för örebroarna. En gymnasieskola med alltför få anställda till alltför låga löner med alltför stora elevgrupper. Därför väljer många istället olika friskolor. Inte för att dessa är bättre utan för att de ofta upplevs som mindre dåliga. Till på köpet ligger nu ett uppdrag i kommunen att hämta hem ytterligare besparingar i skolsektorn. Är någon förresten förvånad över att färre elever söker sig till vårdutbildningar samtidigt som man lägger ner den skolan som huserar dessa? Samtidigt som det är just vårdpersonal som kommer att behövas i framtiden. Då håller det inte att lägga ner istället för att utveckla.

Vi är medvetna om att det kostar att satsa på skolan. Vi är beredda att göra de prioriteringarna. Någonstans finns en gräns för hur mycket man kan riva ner innan kärnan i verksamheten tar skada. Vi är rafflande nära nu. Om ett år är det val. Senast dagen efter valet startar arbetet med att reparera och utveckla Örebros kommunala gymnasieskola.

Örebro är värt en annan kommunledning!

 

 

Utred möjligheten till att bygga ett badhus i Vivalla, istället för en dyr elitfotbollshall!

Vid gårdagens sammanträde med Programnämnd samhällsbyggnad röstade majoriteten (s, kd, c) igenom ett förslag att utreda ett nytt bad på väster. Majoriteten har bundit utredningen till Hästhagen där man vill bygga en badpöl liknande den som finns i Alnängsbadet.

Miljöpartiet valde att stödja förslaget att utreda möjligheterna till att förstärka badmöjligheterna på väster. Däremot reserverade vi oss till förmån för vårt eget förslag  att istället utreda möjligheterna till att utveckla badet i Vivalla till ett badhus samt att utreda förutsättningarna för att bygga ett utebad (liknande det som finns i Varberga) i Markbacken.

Jag menar att om vi ska utreda och lägga pengar på att bygga nya bad så måste vi göra det där människor bor. Jag menar självklart också att man ska kunna bada i Hästhagen, men då primärt i Svartån som vi vill att man höjer takten i arbetet med att rena. Att bygga en konstgjord badpöl är att kasta pengarna sjön, kan det visa sig, då kommunen haft stora problem med bakterier i Alnängsbadet.

Det finns många önskemål från de boende i Vivalla att få en badanläggning som går att använda året om. Denna skulle då kunna möjliggöra en ökning av simkunskaperna för de boende i område samtidigt som den skulle tillföra värden till Vivalla. Dagens utomhusbad som kommunen via ÖBO äger är en utmärkt start som går att utveckla.

Jag menar också att om kommunen ska satsa pengar på en anläggning i Vivalla så är det bättre att utveckla ett badhus som de flesta boende kan använda, än att bygga en dyr elitfotbollshall som de boende kommer att ha ytterst begränsad nytta av.

I Markbacken menar jag att man bör studera möjligheterna att komplettera Tegelbruket med ett utomhusbad, också det för att jobba med simkunnighet, men också som en bra fritidsaktivitet då många unga förväntas finnas i och omkring Tegelbruket.

Trafikkaos på Studievägen väntar!

Enligt uppgifter i NA menar nu den socialdemokratiska majoriteten att det är klappat och klart. En ny externhandelsanläggning ska anläggas på fotbollsplanerna vid Tybblekullen. Detta innan ens byggnadsnämnden har fattat sitt beslut. Jag har följt denna process under en tid och ser ett mönster just nu i hur den samlade politiken bedrivs. Parallellt med denna detaljplan bedrivs nämligen ett intensivt arbete med att öppna ett antal cykelbanor och gångvägar för biltrafik. Mönstret blir extra tydligt när man läser artikeln i NA samt studerar skissen på butiken.

3061146814

Den fråga vi alla måste ställa oss blir ju nämligen: Hur är det tänkt att man ska ta sig till ICA-butiken. Jag försökte ställa den frågan på kommunfullmäktige i förra veckan, men svaret blev då att eftersom det inte är bestämt ännu om det ska bli en ICA-butik så kan man inte spekulera i hur trafiken dit ska gå.

Jag förstår att man inte vill det eftersom man med detta beslut kommer att skapa ett antal gator där trafiken kommer att öka kaosartat. Min egen gissning är att Studievägen är den gata som kommer att få smaka på en kraftigt ökad mängd bilar när ett ökat antal bilar ska i öst västlig riktning för att handla sina matvaror. Lägger man därtill planerna på att öppna Änggatan för biltrafik så kommer Studievägen att bli än mer belastad. De ansvariga politikerna hävdar dessutom i denna artikeln att Hemmansvägen inte kommer att öppnas. Detta i sig kommer ju att göra att den södra delen av Studievägen där de boende redan idag besväras av viberationer och buller i realiteten får anse det som att de bor i en tyst miljö som det är idag jämfört med hur det kommer att bli senare.

Jag menar att beslutet att öppna en ICA-butik vid Tybblekullen är felaktigt ur alla perspektiv. Det riskerar att slå ut Tybble centrum. Det förstör ett antal gröna ytor. Det förstör de fotbollsplaner som idag finns och det skapar trafikkaos på söder. Naturligtvis inser jag att baktanken med detta är att senare kunna säga att ett antal cykelbanor måste öppnas för bilar.

Jag menar att det smartare vägen hade varit att låta ICA växa i Tybble centrum där man hade kunnat växa i samklang med det lokala näringslivet och i samverkan med ÖBO och de boende. Kommunen behöver inte fler externhandelsanläggningar utan färre. Vi behöver mer bostadsnära handel som genererar mindre transporter.

Det kanske är dags att sätta sig på fotbollsplanen när grävskoporna kommer?